• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Lipik, 34551
  • Grad/Općina: Lipik
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 94,55 HRK 378,25 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 0,00 HRK 352,86 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 572,82 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 0,00 HRK 367,35 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 801,43 HRK
Ukupno 94,55 HRK 2.472,71 HRK