• Naziv: ENERGO-BERAK J.D.O.O.
  • Naselje: Berak, 32243
  • Grad/Općina: Tompojevci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ENERGO-BERAK J.D.O.O. EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 4.967,34 HRK 28.148,34 HRK
ENERGO-BERAK J.D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 5.311,09 HRK 21.255,23 HRK
ENERGO-BERAK J.D.O.O. EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 11.425,55 HRK 12.884,12 HRK
ENERGO-BERAK J.D.O.O. EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 18.240,47 HRK 16.371,08 HRK
ENERGO-BERAK J.D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 28.890,94 HRK 32.085,27 HRK
ENERGO-BERAK J.D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
ENERGO-BERAK J.D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 13.698,94 HRK 45.395,72 HRK
Ukupno 87.025,47 HRK 161.204,24 HRK