• Naziv: JURČEVIĆ JELENA
  • Naselje: Novi Mikanovci, 32283
  • Grad/Općina: Stari Mikanovci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JURČEVIĆ JELENA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 264,58 HRK 1.058,76 HRK
JURČEVIĆ JELENA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.439,08 HRK 1.598,24 HRK
JURČEVIĆ JELENA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 929,65 HRK 1.048,37 HRK
JURČEVIĆ JELENA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 682,42 HRK 2.261,32 HRK
JURČEVIĆ JELENA Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 271,17 HRK 0,00 HRK
Ukupno 3.586,90 HRK 5.966,69 HRK