• Naziv: BORIĆ MILAN
  • Naselje: Rijeka, 51000
  • Grad/Općina: Rijeka
  • Županija: Primorsko-goranska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BORIĆ MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 262,59 HRK 1.051,04 HRK
BORIĆ MILAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.098,69 HRK 6.225,78 HRK
BORIĆ MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.428,60 HRK 1.586,54 HRK
BORIĆ MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 972,30 HRK 1.096,45 HRK
BORIĆ MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 645,40 HRK 2.244,73 HRK
Ukupno 4.407,58 HRK 12.204,54 HRK