• Naziv: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA "KRKA"
  • Naselje: Drniš, 22320
  • Grad/Općina: Drniš
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LOKALNA AKCIJSKA GRUPA "KRKA" EAFRD LEADER (CLLD) 2016 19.420,54 HRK 174.784,93 HRK
Ukupno 19.420,54 HRK 174.784,93 HRK