• Naziv: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA "ZRINSKA GORA-TUROPOLJE"
  • Naselje: Petrinja, 44250
  • Grad/Općina: Petrinja
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LOKALNA AKCIJSKA GRUPA "ZRINSKA GORA-TUROPOLJE" EAFRD LEADER (CLLD) 2016 43.251,81 HRK 389.266,21 HRK
Ukupno 43.251,81 HRK 389.266,21 HRK