• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Koprivnica, 48000
  • Grad/Općina: Koprivnica
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 84,32 HRK 337,58 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 458,82 HRK 509,58 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 397,44 HRK 448,20 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 217,56 HRK 720,95 HRK
Ukupno 1.158,14 HRK 2.016,31 HRK