• Naziv: ĐURAS KATARINA
  • Naselje: Tužno, 42242
  • Grad/Općina: Vidovec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĐURAS KATARINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 178,58 HRK 714,61 HRK
ĐURAS KATARINA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 64,59 HRK 366,01 HRK
ĐURAS KATARINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 971,39 HRK 1.078,79 HRK
ĐURAS KATARINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 810,62 HRK 914,13 HRK
ĐURAS KATARINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 460,58 HRK 1.526,22 HRK
Ukupno 2.485,76 HRK 4.599,76 HRK