• Naziv: TADIĆ ŽARKO
  • Naselje: Selište, 44320
  • Grad/Općina: Kutina
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TADIĆ ŽARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 217,34 HRK 869,72 HRK
TADIĆ ŽARKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 438,68 HRK 2.485,70 HRK
TADIĆ ŽARKO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 433,06 HRK 488,25 HRK
TADIĆ ŽARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 1.317,01 HRK
TADIĆ ŽARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 732,04 HRK 825,53 HRK
TADIĆ ŽARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 1.842,59 HRK
Ukupno 1.821,12 HRK 7.828,80 HRK