• Naziv: GUDEC IVAN
  • Naselje: Zagreb, 10000
  • Grad/Općina: Zagreb
  • Županija: Grad Zagreb
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GUDEC IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 150,52 HRK 602,46 HRK
GUDEC IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 818,88 HRK 909,47 HRK
GUDEC IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 541,15 HRK 610,26 HRK
GUDEC IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 388,34 HRK 1.286,80 HRK
Ukupno 1.898,89 HRK 3.408,99 HRK