• Naziv: MATASOVIĆ DOMAGOJ
  • Naselje: Velika Kopanica, 35221
  • Grad/Općina: Velika Kopanica
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATASOVIĆ DOMAGOJ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 260,08 HRK 1.040,88 HRK
MATASOVIĆ DOMAGOJ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.414,84 HRK 1.571,25 HRK
MATASOVIĆ DOMAGOJ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 913,98 HRK 1.030,63 HRK
MATASOVIĆ DOMAGOJ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 670,88 HRK 2.223,10 HRK
Ukupno 3.259,78 HRK 5.865,86 HRK