• Naziv: GREGURIĆ MARIO
  • Naselje: Cirkvena, 48213
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Žabno
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GREGURIĆ MARIO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 267,10 HRK 1.069,01 HRK
GREGURIĆ MARIO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.601,83 HRK 1.437,62 HRK
GREGURIĆ MARIO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.453,07 HRK 1.613,68 HRK
GREGURIĆ MARIO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 938,67 HRK 1.058,46 HRK
GREGURIĆ MARIO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 689,00 HRK 2.283,18 HRK
Ukupno 4.949,67 HRK 7.461,95 HRK