• Naziv: BEGOVIĆ MILAN
  • Naselje: Martin, 31500
  • Grad/Općina: Našice
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BEGOVIĆ MILAN EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 655,97 HRK 3.717,18 HRK
BEGOVIĆ MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 216,65 HRK 866,96 HRK
BEGOVIĆ MILAN EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.299,03 HRK 1.165,94 HRK
BEGOVIĆ MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.178,40 HRK 1.308,74 HRK
BEGOVIĆ MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 761,24 HRK 858,40 HRK
BEGOVIĆ MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 558,81 HRK 1.851,65 HRK
Ukupno 4.670,10 HRK 9.768,87 HRK