• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Rijeka, 51000
  • Grad/Općina: Rijeka
  • Županija: Primorsko-goranska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 1.290,76 HRK 1.290,76 HRK
Ukupno 1.290,76 HRK 1.290,76 HRK