• Naziv: MARKO MILOBARA
  • Naselje: Zagreb, 10000
  • Grad/Općina: Zagreb
  • Županija: Grad Zagreb
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARKO MILOBARA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 145,70 HRK 583,05 HRK
MARKO MILOBARA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.425,39 HRK 1.607,26 HRK
MARKO MILOBARA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 873,69 HRK 784,17 HRK
MARKO MILOBARA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 889,90 HRK 988,28 HRK
MARKO MILOBARA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 511,95 HRK 577,31 HRK
MARKO MILOBARA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 375,80 HRK 1.245,29 HRK
MARKO MILOBARA Nacionalna potpora Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja 2016 609,84 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.832,27 HRK 5.785,36 HRK