• Naziv: FELTRIN AUGUST
  • Naselje: Ljubelj Kalnički, 42222
  • Grad/Općina: Ljubešćica
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FELTRIN AUGUST EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 157,17 HRK 629,14 HRK
FELTRIN AUGUST EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 330,98 HRK 1.875,77 HRK
FELTRIN AUGUST EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 855,11 HRK 949,68 HRK
FELTRIN AUGUST EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 552,39 HRK 622,95 HRK
FELTRIN AUGUST EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 405,46 HRK 1.343,67 HRK
Ukupno 2.301,11 HRK 5.421,21 HRK