• Naziv: MUŠIĆ JOSIP
  • Naselje: Kruševica, 35220
  • Grad/Općina: Slavonski Šamac
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MUŠIĆ JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.295,36 HRK 5.183,96 HRK
MUŠIĆ JOSIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.117,78 HRK 1.260,50 HRK
MUŠIĆ JOSIP EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 7.767,50 HRK 6.971,48 HRK
MUŠIĆ JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 7.046,16 HRK 7.825,22 HRK
MUŠIĆ JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
MUŠIĆ JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 3.341,26 HRK 11.071,68 HRK
Ukupno 25.059,20 HRK 37.377,32 HRK