• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Sudovčina, 42232
  • Grad/Općina: Donji Martijanec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 133,47 HRK 534,04 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 704,37 HRK 808,62 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 465,24 HRK 531,74 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 354,48 HRK 1.131,48 HRK
Ukupno 1.657,56 HRK 3.005,88 HRK