• Naziv: JAMBREČINA ZDENKO
  • Naselje: Turopolje, 10417
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JAMBREČINA ZDENKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 155,57 HRK 622,49 HRK
JAMBREČINA ZDENKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 846,09 HRK 939,66 HRK
JAMBREČINA ZDENKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 559,12 HRK 630,52 HRK
JAMBREČINA ZDENKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 401,18 HRK 1.329,53 HRK
Ukupno 1.961,96 HRK 3.522,20 HRK