• Naziv: SOKOLIĆ FRANKA
  • Naselje: Nerezine, 51554
  • Grad/Općina: Mali Lošinj
  • Županija: Primorsko-goranska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SOKOLIĆ FRANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 432,76 HRK 1.731,86 HRK
SOKOLIĆ FRANKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 882,68 HRK 5.001,94 HRK
SOKOLIĆ FRANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.353,97 HRK 2.614,27 HRK
SOKOLIĆ FRANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.473,10 HRK 1.661,15 HRK
SOKOLIĆ FRANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.116,17 HRK 3.698,58 HRK
Ukupno 6.258,68 HRK 14.707,80 HRK