• Naziv: DIJANA DUJMIĆ
  • Naselje: Ribarići, 47300
  • Grad/Općina: Ogulin
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DIJANA DUJMIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 76,67 HRK 306,93 HRK
DIJANA DUJMIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 304,48 HRK 1.725,40 HRK
DIJANA DUJMIĆ EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za mlade poljoprivrednike i preostali iznosi 2016 459,82 HRK 412,73 HRK
DIJANA DUJMIĆ EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 417,16 HRK 463,26 HRK
DIJANA DUJMIĆ EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 269,47 HRK 303,87 HRK
DIJANA DUJMIĆ EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 197,76 HRK 655,44 HRK
Ukupno 1.725,36 HRK 3.867,63 HRK