• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Radovec Polje, 42208
  • Grad/Općina: Cestica
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 81,18 HRK 324,97 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 441,78 HRK 490,62 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 291,94 HRK 329,17 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 209,46 HRK 694,12 HRK
Ukupno 1.024,36 HRK 1.838,88 HRK