• Naziv: PAVLOVIĆ, OBRT ZA POLJOPRIVREDU I TRGOVINU
  • Naselje: Široko Polje, 31403
  • Grad/Općina: Đakovo
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAVLOVIĆ, OBRT ZA POLJOPRIVREDU I TRGOVINU EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.609,24 HRK 6.440,19 HRK
PAVLOVIĆ, OBRT ZA POLJOPRIVREDU I TRGOVINU EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 15.616,80 HRK 17.610,41 HRK
PAVLOVIĆ, OBRT ZA POLJOPRIVREDU I TRGOVINU EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 5.242,22 HRK 4.704,96 HRK
PAVLOVIĆ, OBRT ZA POLJOPRIVREDU I TRGOVINU EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 8.753,87 HRK 9.721,82 HRK
PAVLOVIĆ, OBRT ZA POLJOPRIVREDU I TRGOVINU EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.071,94 HRK 3.464,11 HRK
PAVLOVIĆ, OBRT ZA POLJOPRIVREDU I TRGOVINU EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 4.150,90 HRK 13.754,60 HRK
Ukupno 38.444,97 HRK 55.696,09 HRK