• Naziv: JAGODIĆ MIRJANA
  • Naselje: Osijek, 31000
  • Grad/Općina: Osijek
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JAGODIĆ MIRJANA EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 6.277,20 HRK 35.570,91 HRK
JAGODIĆ MIRJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 316,71 HRK 1.267,53 HRK
JAGODIĆ MIRJANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 4.026,05 HRK 4.540,07 HRK
JAGODIĆ MIRJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.723,07 HRK 1.913,57 HRK
JAGODIĆ MIRJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.446,19 HRK 1.630,80 HRK
JAGODIĆ MIRJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 816,97 HRK 2.707,22 HRK
Ukupno 14.606,19 HRK 47.630,10 HRK