• Naziv: ŠAMARIJA HRVOJE
  • Naselje: Šemovec, 42202
  • Grad/Općina: Trnovec Bartolovečki
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠAMARIJA HRVOJE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 271,61 HRK 1.086,90 HRK
ŠAMARIJA HRVOJE EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 571,84 HRK 3.240,62 HRK
ŠAMARIJA HRVOJE EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.628,58 HRK 1.461,70 HRK
ŠAMARIJA HRVOJE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.477,38 HRK 1.640,74 HRK
ŠAMARIJA HRVOJE EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 954,34 HRK 1.076,19 HRK
ŠAMARIJA HRVOJE EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 700,54 HRK 2.321,40 HRK
Ukupno 5.604,29 HRK 10.827,55 HRK