• Naziv: CVIŠIĆ DALIBOR
  • Naselje: Novska, 44330
  • Grad/Općina: Novska
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
CVIŠIĆ DALIBOR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 337,61 HRK 1.351,35 HRK
CVIŠIĆ DALIBOR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 724,56 HRK 4.115,64 HRK
CVIŠIĆ DALIBOR EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 2.083,22 HRK 1.869,31 HRK
CVIŠIĆ DALIBOR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.876,35 HRK 2.083,79 HRK
CVIŠIĆ DALIBOR EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.224,34 HRK 1.367,39 HRK
CVIŠIĆ DALIBOR EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 859,95 HRK 2.885,63 HRK
Ukupno 7.106,03 HRK 13.673,11 HRK