• Naziv: KOŽAR STANKO
  • Naselje: Jurovski Brod, 47276
  • Grad/Općina: Žakanje
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOŽAR STANKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 225,59 HRK 902,82 HRK
KOŽAR STANKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 324,99 HRK 1.841,56 HRK
KOŽAR STANKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.227,10 HRK 1.362,79 HRK
KOŽAR STANKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 792,66 HRK 893,87 HRK
KOŽAR STANKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 581,89 HRK 1.928,17 HRK
Ukupno 3.152,23 HRK 6.929,21 HRK