• Naziv: MIŠKULIN PETAR
  • Naselje: Smiljan, 53211
  • Grad/Općina: Gospić
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MIŠKULIN PETAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 127,89 HRK 511,80 HRK
MIŠKULIN PETAR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 510,01 HRK 2.890,03 HRK
MIŠKULIN PETAR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 599,33 HRK 675,77 HRK
MIŠKULIN PETAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 695,73 HRK 772,63 HRK
MIŠKULIN PETAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 451,33 HRK 508,97 HRK
MIŠKULIN PETAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 329,86 HRK 1.093,09 HRK
Ukupno 2.714,15 HRK 6.452,29 HRK