• Naziv: UŠLJEBRKA MIRA
  • Naselje: Bjelina, 23421
  • Grad/Općina: Benkovac
  • Županija: Zadarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
UŠLJEBRKA MIRA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.227,07 HRK 8.912,80 HRK
UŠLJEBRKA MIRA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 4.314,20 HRK 24.447,01 HRK
UŠLJEBRKA MIRA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 6.241,66 HRK 7.038,52 HRK
UŠLJEBRKA MIRA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 12.114,39 HRK 13.453,78 HRK
UŠLJEBRKA MIRA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
UŠLJEBRKA MIRA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 5.744,23 HRK 19.035,12 HRK
UŠLJEBRKA MIRA Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 645,39 HRK 0,00 HRK
Ukupno 35.778,08 HRK 77.951,71 HRK