• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Šimunci, 49216
  • Grad/Općina: Desinić
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 57,10 HRK 228,42 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 310,52 HRK 344,84 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 253,72 HRK 286,13 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 147,23 HRK 487,87 HRK
Ukupno 768,57 HRK 1.347,26 HRK