• Naziv: BUTEK ANTUN
  • Naselje: Šemovec, 42202
  • Grad/Općina: Trnovec Bartolovečki
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BUTEK ANTUN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 184,69 HRK 739,15 HRK
BUTEK ANTUN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 396,96 HRK 2.249,54 HRK
BUTEK ANTUN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.004,64 HRK 1.115,71 HRK
BUTEK ANTUN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 648,94 HRK 731,81 HRK
BUTEK ANTUN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 476,33 HRK 1.578,59 HRK
Ukupno 2.711,56 HRK 6.414,80 HRK