• Naziv: RUPE SNJEŽANA
  • Naselje: Hudovljani, 48000
  • Grad/Općina: Sokolovac
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RUPE SNJEŽANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 320,46 HRK 1.282,52 HRK
RUPE SNJEŽANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.743,25 HRK 1.935,97 HRK
RUPE SNJEŽANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.151,95 HRK 1.299,03 HRK
RUPE SNJEŽANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 826,60 HRK 2.739,02 HRK
Ukupno 4.042,26 HRK 7.256,54 HRK