• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Baćina, 20340
  • Grad/Općina: Ploče
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 88,83 HRK 355,47 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 483,21 HRK 536,64 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 312,12 HRK 351,95 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 229,11 HRK 759,25 HRK
Ukupno 1.113,27 HRK 2.003,31 HRK