• Naziv: MARIO JANČIĆ
  • Naselje: Netretić, 47271
  • Grad/Općina: Netretić
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARIO JANČIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 107,33 HRK 429,70 HRK
MARIO JANČIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 226,04 HRK 1.281,02 HRK
MARIO JANČIĆ EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 643,82 HRK 577,77 HRK
MARIO JANČIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 584,04 HRK 648,56 HRK
MARIO JANČIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 377,26 HRK 425,42 HRK
MARIO JANČIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 276,88 HRK 917,65 HRK
Ukupno 2.215,37 HRK 4.280,12 HRK