• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Mali Lošinj, 51550
  • Grad/Općina: Mali Lošinj
  • Županija: Primorsko-goranska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 1.297,56 HRK 0,00 HRK
Ukupno 1.297,56 HRK 0,00 HRK