• Naziv: JOSIP MAMIĆ
  • Naselje: Sumartin, 21426
  • Grad/Općina: Selca
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JOSIP MAMIĆ EMFF Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti 2016 741.441,54 HRK 741.441,54 HRK
Ukupno 741.441,54 HRK 741.441,54 HRK