• Naziv: BENĐO
  • Naselje: Fažana, 52212
  • Grad/Općina: Fažana
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BENĐO Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 25.223,40 HRK 0,00 HRK
Ukupno 25.223,40 HRK 0,00 HRK