• Naziv: ŠKARPENA
  • Naselje: Novigrad, 52466
  • Grad/Općina: Novigrad
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠKARPENA Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 39.761,97 HRK 0,00 HRK
Ukupno 39.761,97 HRK 0,00 HRK