• Naziv: GALOVIĆ MARKO
  • Naselje: Brinjani, 44320
  • Grad/Općina: Kutina
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GALOVIĆ MARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 441,70 HRK 1.767,64 HRK
GALOVIĆ MARKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.045,55 HRK 5.924,59 HRK
GALOVIĆ MARKO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 2.977,46 HRK 2.672,36 HRK
GALOVIĆ MARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.402,67 HRK 2.668,31 HRK
GALOVIĆ MARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.744,78 HRK 1.967,54 HRK
GALOVIĆ MARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.139,26 HRK 3.775,01 HRK
Ukupno 9.751,42 HRK 18.775,45 HRK