• Naziv: PANJIK J. D. O. O.
  • Naselje: Široko Polje, 31403
  • Grad/Općina: Đakovo
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PANJIK J. D. O. O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 612,02 HRK 2.449,27 HRK
PANJIK J. D. O. O. EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 3.771,52 HRK 3.384,94 HRK
PANJIK J. D. O. O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.231,36 HRK 3.719,51 HRK
PANJIK J. D. O. O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.318,87 HRK 2.492,27 HRK
PANJIK J. D. O. O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.440,67 HRK 5.189,06 HRK
Ukupno 11.374,44 HRK 17.235,05 HRK