• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Gornje Vratno, 42208
  • Grad/Općina: Cestica
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 68,34 HRK 273,67 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 371,98 HRK 413,11 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 240,27 HRK 270,92 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 176,36 HRK 584,42 HRK
Ukupno 856,95 HRK 1.542,12 HRK