• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Donje Ladanje, 42243
  • Grad/Općina: Maruševec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 89,36 HRK 357,53 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 485,96 HRK 539,63 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 321,15 HRK 362,12 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 230,41 HRK 763,52 HRK
Ukupno 1.126,88 HRK 2.022,80 HRK