• Naziv: MASLINIK D.O.O.
  • Naselje: Jalkovec, 42000
  • Grad/Općina: Varaždin
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MASLINIK D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 141,88 HRK 567,76 HRK
MASLINIK D.O.O. EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 204,41 HRK 1.158,12 HRK
MASLINIK D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 771,71 HRK 857,02 HRK
MASLINIK D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 498,50 HRK 562,18 HRK
MASLINIK D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 365,94 HRK 1.212,57 HRK
Ukupno 1.982,44 HRK 4.357,65 HRK