• Naziv: TINA, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
  • Naselje: Podgorač, 31433
  • Grad/Općina: Podgorač
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TINA, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 766,21 HRK 3.066,44 HRK
TINA, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.613,35 HRK 9.142,31 HRK
TINA, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.167,86 HRK 4.628,74 HRK
TINA, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.692,47 HRK 3.036,17 HRK
TINA, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.976,49 HRK 6.549,04 HRK
Ukupno 11.216,38 HRK 26.422,70 HRK