• Naziv: DUJE TUNJIĆ
  • Naselje: Erdut, 31206
  • Grad/Općina: Erdut
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DUJE TUNJIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 312,51 HRK 1.250,64 HRK
DUJE TUNJIĆ EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.873,82 HRK 1.681,79 HRK
DUJE TUNJIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.699,83 HRK 1.887,81 HRK
DUJE TUNJIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.098,06 HRK 1.238,26 HRK
DUJE TUNJIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 806,04 HRK 2.670,99 HRK
Ukupno 5.790,26 HRK 8.729,49 HRK