• Naziv: ZORAN KUŠIĆ
  • Naselje: Karlovac, 47000
  • Grad/Općina: Karlovac
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ZORAN KUŠIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 164,89 HRK 659,80 HRK
ZORAN KUŠIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 654,62 HRK 3.709,62 HRK
ZORAN KUŠIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 896,85 HRK 996,00 HRK
ZORAN KUŠIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 579,38 HRK 653,30 HRK
ZORAN KUŠIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 425,26 HRK 1.409,26 HRK
Ukupno 2.721,00 HRK 7.427,98 HRK