• Naziv: OBRADOVIĆ TATJANA
  • Naselje: Jakšić, 34308
  • Grad/Općina: Jakšić
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
OBRADOVIĆ TATJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 236,83 HRK 947,77 HRK
OBRADOVIĆ TATJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.288,25 HRK 1.430,67 HRK
OBRADOVIĆ TATJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 550,17 HRK 620,43 HRK
OBRADOVIĆ TATJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 610,87 HRK 2.024,19 HRK
OBRADOVIĆ TATJANA Nacionalna potpora Duhan 2016 12.263,46 HRK 0,00 HRK
OBRADOVIĆ TATJANA Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 371,09 HRK 0,00 HRK
Ukupno 15.320,67 HRK 5.023,06 HRK