• Naziv: TIHA RIBOLOV D.O.O.
  • Naselje: Ćikovići, 51215
  • Grad/Općina: Kastav
  • Županija: Primorsko-goranska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TIHA RIBOLOV D.O.O. EMFF Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti 2016 131.241,76 HRK 131.241,76 HRK
TIHA RIBOLOV D.O.O. Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 87.875,95 HRK 0,00 HRK
Ukupno 219.117,71 HRK 131.241,76 HRK