• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Gudovac, 43251
  • Grad/Općina: Bjelovar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 131,64 HRK 526,86 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 716,06 HRK 795,26 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 462,57 HRK 521,66 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 339,57 HRK 1.125,19 HRK
Ukupno 1.649,84 HRK 2.968,97 HRK