• Naziv: FUK MARKO
  • Naselje: Budrovac, 48350
  • Grad/Općina: Đurđevac
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FUK MARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 24,10 HRK 3.374,66 HRK
FUK MARKO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.714,64 HRK 2.144,14 HRK
FUK MARKO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 5.035,28 HRK 4.519,28 HRK
FUK MARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.587,24 HRK 5.094,45 HRK
FUK MARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.950,70 HRK 3.327,35 HRK
FUK MARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 854,27 HRK 7.207,54 HRK
Ukupno 16.166,23 HRK 25.667,42 HRK